2-гIа эзаршу
XVII бIаьшуXVIII бIаьшуXIX бIаьшуXX бIаьшуXXI бIаьшу
1790-гIа 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800-гIа 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810-гIа 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1820-гIа 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1830-гIа 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1840-гIа 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850-гIа 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860-гIа 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870-гIа 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880-гIа 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890-гIа 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900-гIа 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
Хронологе таблица
1898 шу кхыдолча ханоргаш чу
Григоре ханорг 1898
MDCCCXCVIII
Юле ханорг 1897—1898 (АгIой 13-гIча дийнахьа денз)
Жугтий ханорг
5658—5659

ה'תרנ"ח — ה'תרנ"ט

Бусулба ханорг 1315—1316
Чинхой ханорг 4594—4595
丁酉 — 戊戌
красный петух — IажагIа жIале
Шира хIиндий ханорг
- Викрам-самват 1954—1955
- Шака самват 1820—1821
- Кали-юга 4999—5000
Буддистий ханорг 2441
Японий шераш лархIар 31-гIа шу Мэйдзи

1898 (эзареи бархI бIаьи дезткъа ткъестлагIа бархIлагIа) шу (григоре ханоргах) — високосни доаца шу да, дIадолалу шоатта дийнахьа. Из вай заман 1898-гIа шу да, 2-гIча эзаршера 898-гIа шу да, XIX бIаьшарен 98-гIа шу да, XIX бIаьшарен 10-гIча иттшера 8-гIа шу да, 1890-гIча шерий 9-гIа шу да.

БелгалдаккхарТоаде