2-гIа эзаршу
XVII бIаьшуXVIII бIаьшуXIX бIаьшуXX бIаьшуXXI бIаьшу
1790-гIа 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800-гIа 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810-гIа 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1820-гIа 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1830-гIа 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1840-гIа 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850-гIа 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1860-гIа 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870-гIа 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1880-гIа 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890-гIа 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900-гIа 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
Хронологе таблица
1892 шу кхыдолча ханоргаш чу
Григоре ханорг 1892
MDCCCXCII
Юле ханорг 1891—1892 (АгIой 13-гIча дийнахьа денз)
Жугтий ханорг
5652—5653

ה'תרנ"ב — ה'תרנ"ג

Бусулба ханорг 1309—1310
Чинхой ханорг 4588—4589
辛卯 — 壬辰
белый кролик — чёрный дракон
Шира хIиндий ханорг
- Викрам-самват 1948—1949
- Шака самват 1814—1815
- Кали-юга 4993—4994
Буддистий ханорг 2435
Японий шераш лархIар 25-гIа шу Мэйдзи

1892 (эзареи бархI бIаьи дезткъа ткъестлагIа шоллагIа) шу (григоре ханоргах) — високосни шу да, дIадолалу пIаьраска дийнахьа. Из вай заман 1892-гIа шу да, 2-гIча эзаршера 892-гIа шу да, XIX бIаьшарен 92-гIа шу да, XIX бIаьшарен 10-гIча иттшера 2-гIа шу да, 1890-гIча шерий 3-гIа шу да.