Хьоар (да) (эрс: Мука́, ингал: Flour) — тайп-тайпара культура ялат эхьа даьлча доаккхаш дола напагIа да. Хьоар даккха йиш йолаш да кӀах, балах, Ӏаьржача кӀах, сулах, кемах, мукхах, борцах, хьажкIáх, дугах. ДуккхагIа хьоар кIих доаккх. Хьоар хиланза даргдоацаш да маькх хьаеш[1]. КIих даьккха хьоар сортаех декъаш хул: йоккходар, лакхера, хьалхара, шоллагIа, обойни. ХьажкӀах даьккхача хьоарах жувр оал.

Хьоар

ГӀалгӀаша кӀи хьоарах тайп-тайпара даараш ду: хьоара хьалтӀамаш, чӀаьпилгаш, олгаш (ольгаш)

Хьажа ишттаТоаде


ТӀатовжамашТоаде

  1. Хлопин Г. В. Мука // Брокгаузеи Ефронеи энциклопеден дошлорг : 86 томах латт (82 томи 4 тIатохари). — СПб., 1890—1907.