Шиъ батони, ах-булкеи, булкеи
Буханкаши маькха хьайза кIозилгаши

Маькх (эрс: Хлеб, ингал: Bread) — детта, кхерза е Iанарца кийчдаь бедах даь кхачан сурсат (напагIа) да, эггара кIезигагIа хьоарахи хихи хьадаь.


ТIахьожаяргашТоаде