Ӏаьфалгий етт

Етт e Коветт (лаьт: Bos primigenius taurus, эрс: Корова) — доккха оакхар да, муӀаоакхарий дезала.

Дулх, шура е цӀока бахьан долаш лелабеш ба.

Борша еттагІ — гала, хара е цоб оала. Еттий берагІ — Ӏаса оала. МаӀала баьккха харахь — уст оала.

ТIахьожаяргашТоаде