Болгари

(Болгария яха оагIув укхазахьа хьожаяьй)

Болгари e Болгарой мохк (болг. България, эрс: Болга́рия) — паччахьалкхе я ЗIилбухе-Малхбоалера Европе, малхбоалера даькъе Балкански ахгIайре тIа. Цун 22 % аре дIалоацаш я Болгари.

Мехко ший цIи тIаийцай халкъа цIерах — болгарой. Баха нах 2014 шера 31 Чан-тара денах 7 202 198 саг ва.

Керттера пхье — София. Паччахьалкхен мотт — болгарой ба.

БелгалдаккхарТоаде