2017 (ши эзареи вурийттлагIа) шу (григоре ханоргах) — високосни доаца шу да, дIадолалу кIиран дийнахьа. Из вай заман 2017-гIа шу да, 3-гIча эзаршера 17-гIа шу да, XXI бIаьшарен 17-гIа шу да, XXI бIаьшарен 2-гIча иттшера 7-гIа шу да, 2010-гIча шерий 8-гIа шу да.

ТIатовжамашТоаде