2001 (ши эзареи цхьоаллагIа) шу (григоре ханоргах) — високосни доаца шу да, дIадолалу оршот дийнахьа. Из вай заман 2001-гIа шу да, 3-гIча эзаршера 1-гIа шу да, XXI бIаьшарен 1-гIа шу да, XXI бIаьшарен 1-гIча иттшера 1-гIа шу да, 2000-гIча шерий 2-гIа шу да.

ТIатовжамашТоаде