АгIой 1

(1 января яха оагIув дIа-хьа хьожаяьй укхаза)

{{Ханорг ГIалат: ха нийса яц бетта}}

АгIой 1 — укх шера Дешаш белгалдаккхара гIалат: цIаьхха хинна оператор <-гIа ди да григоре ханорга чу. Шу чакхдала диссад Дешаш белгалдаккхара гIалат: цIаьхха хинна оператор < ди.

XX-гIчеи XXI-гIчеи бIаьшерашка ер ди нийслу юле ханоргах[1] долча ГIалат: ха нийса яц-гIча денца.


БелгалдаьккхарТоаде

  1. XX-гIчеи XXI-гIчеи бIаьшерашка григоре ханорг юле ханоргал хьалхагIа да 13 денна. Кхыча бIаьшаренашка григореи юлеи ханоргий таьрахьаш вIаший нийсдалар — кхыча тайпара хул; уж таьрахьаш нийса лоархIаргдолаш пайда эца йиш я лаьрххIа йолча конвертерах.