1916 (эзареи ийс бIаьи ялхийттлагIа) шу (григоре ханоргах) — високосни шу да, дIадолалу шоатта дийнахьа. Из вай заман 1916-гIа шу да, 2-гIча эзаршера 916-гIа шу да, XX бIаьшарен 16-гIа шу да, XX бIаьшарен 2-гIча иттшера 6-гIа шу да, 1910-гIча шерий 7-гIа шу да.

ТIатовжамашТоаде