Шаькъалоатторг (я) (эрс: Черни́льница) — яздеча хана бедарга шаькъарг бокъбелча, кхы а шаькъа хьаэцаргдолаш Ӏочуувтта хӀама.

Шаькъалоатторгаши бедарга шаькъаргаши

Белгалдаьккхар тоаде