Шаькъалоатторг (эрс: Черни́льница) — яздеча хана бедарга шаькъарг бокъбелча кхы а шаькъаш хьаэцаргдолаш Iочуувтта хIама я.

Шаькъалоатторгаши бедарга шаькъаргаши

БелгалдаьккхарТоаде