ХIирий мотт (эрс: Осети́нский язы́к, хIир. Ирон æвзаг — малхбоале-хIирий; Дигорон æвзаг — малхбузе-хIирий е Ирон æвзаг) — мотт ба хIиреша бувцаш. Из лоархIаш ба ХIиндоевропа меттай хIиндохIирана ткъоврон хIирана тоабан малхбоалехьера кӀалтоабан мотт.

Эггара хьалхара хIирий газет, 1923 шу

Баьржа ба ГIинбухера ХIиричеи, ЗIилбухера ХIириче. ХӀирий мотт лебеш ба 480—540 эзар саг (Эрсече 550 431 саг[1]), царна юкъера ГIинбухера ХIириче — гаргга 380—450 эзар саг.

ТIахьожаяргашТоаде

  1. Ерригача Эрсечен хьисап деш нах дIаязбарах дола хоаме материалаш (2010 шу)