Фотоси́нтез (я) (хьадаьннад ш.-ян. φῶς — сердало σύνθεσις — хоттар, кхотадар, синтез яхачох) — гуш йолча сердалон хьинарах органикай хӀамай химе бувзамий хьинар хьахилара процесс. Фотосинтеза чу дакъа лоацача фотосинтеза маьженех тайп-тайпара цӀи йоах: баьцовгӀайхлорофилл, нӀанкӀигийбактериохлорофилл.

БаьцовгӀашка хулача фотозинтеза белха сурт
Фотосинтезе хулача реакце лоацаяь уравнени

Белгалдаккхар тоаде