ТӀоалд

ТIоалд» яхачунгара дӀасалостам ба)

ТӀоалд (эрс: Хо́бот) е тӀоалдилг (эрс: хобото́к; лат. proboscis) — шийца шолларг йоацаш маьже я дийнатий дегӀа хьалхашкахьа ягӀаш.

Дош тоаде

ТӀоалд (я) / тӀоалдаш (я)

Дожар Цхьоален таьрахь Дукхален таьрахь
ЦӀ. д. (мала? фу?) тӀоалд тӀоалдаш
До. д. (хьан? сен?) тӀоалда тӀоалдий
Лу. д. (хьанна? сенна?) тӀоалдá тӀоалдашта
Де. д. (хьан? сево?) тӀоалдо тӀоалдаша
Ке. д. (хьанца? сенца?) тӀоалдаца тӀоалдашца
Хо. д. (хьанах? сенах?) тӀоалдах тӀоалдех
Ме. д. (хьанга? сенга?) тӀоалдага тӀоалдашка
Ду. д. (хьанал? сенал?) тӀоалдал тӀоалдел

ТӀатовжамаш тоаде