ОагӀат:ТIада дезаш дола хIамаш

«ТIада дезаш дола хIамаш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 4 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 4 оагӀув я