ОагӀат:ТӀада дезаш дола хӀамаш

(ОагӀат:ТIада дезаш дола хIамаш яха оагIув укхазахьа хьожаяьй)

«ТӀада дезаш дола хӀамаш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагӀато 4 оагӀув чулоац, царех хӀанз оагӀон тӀа хьагойташ 4 оагӀув я