ОагӀат:ТIада дезаш дола хIамаш

«ТIада дезаш дола хIамаш» яхача оагӀата чура оагIонаш

Укх оагIата чу я 4 оагӀув, царех оагӀонгахьа хьагойт 4 оагӀув