Ло:Doc/end

< Ло:Doc(Ло:Doc-end яха оагIув укхазахьа хьожаяьй)

Укх лерах пайда эцаш йола оагIонаш толхаергйоацаш хувцам бича мишта хул хьожаш тохкам бе хьай белха моттиге.

Information.svg Документация

Хьажа {{doc/begin}}.