Лингви́стика (от лат: lingua — язык), моттбовзар (языкозна́ние) — метташ тохка Iилма.

Из Iилма тохкаш да ше хьахинна сага мотти дунен тIа мелдола метташи.

Лингвистика тохкаш Iилманхой-лингвисташ ба.

ТIатовжамТоаде