Доа́гам (да) (эрс: топливо) — шерача маӀане — цхьаццадола балхаш хиларца йӀовхал хьа а телаш, цу йӀовхалах технически пайда эца йиш а йолаш йоа хӀамаш. Химе доагамо доагача хана экзотермически реакцешка хьинар те́л, тӀуман доагамо — тӀуман реакцешка. Цхьадола доагамаш (масала, гомогений молхаш (пороха́) е онда ракетий доагамаш) шоай летадала йиш йолаш да мистадолийташдар (окислитель) деце а. ХӀаьта дукхагӀа мел дола цӀагӀа а ара леладу доагамаш доагаргдолаш кислород езаш да, тӀаккха царех доага доагамаш оал. Эггара даьржа дола доагамаш органикайдараш да, шоай лоаттаме углероди кислороди долаш. Шоай агрегатий хьа́лах доагамаш ондачарехи (чӀоагӀачарех), коачачарехи, газа хьисапечарехи декъ, хӀаьта Ӏалашдарах — Ӏаламачарехи (кӀор, мехкадаьтта, газ), саго хьакхоллачарехи.

БелгалдаккхарТоаде