Тархьар

4 маьцхали 2023

19 наджгоанцхой 2023

28 бекарга 2018

19 бекарга 2018

7 тушола 2018

10 маьтсела 2016

9 маьтсела 2016

20 маьцхали 2015

4 тушола 2015

3 тушола 2015

12 тушола 2014

27 саькура 2014

15 саькура 2013

11 маьцхали 2011

27 аьтинга 2011

29 маьтсела 2011