Тархьар

19 наджгоанцхой бетта 2023

27 оагӀой бетта 2020

13 оагӀой бетта 2020

5 Муттхьал 2019

16 наджгоанцхой бетта 2019

12 Села 2018

19 Тушол 2018

4 Тушол 2018

2 Мяцхали 2017

1 Мяцхали 2017

30 Этинга 2016

18 Села 2016