Тархьар

19 наджгоанцхой 2023

28 наджгоанцхой 2022

3 аьтинга 2021

28 наджгоанцхой 2020

9 ардара 2019

20 аьтинга 2018

7 аьтинга 2018

19 бекарга 2018

19 наджгоанцхой 2018

8 наджгоанцхой 2018

31 маьцхали 2017

6 наджгоанцхой 2017

8 лайчилла 2016

7 лайчилла 2016

11 ардара 2016

1 ардара 2016

25 кӀимарса 2016

9 аьтинга 2016

31 маьтсела 2016

18 маьтсела 2016

15 маьтсела 2016

8 маьтсела 2016