Тархьар

19 наджгоанцхой 2023

12 маьтсела 2018

19 бекарга 2018

7 маьцхали 2016

25 маьтсела 2016

9 бекарга 2016

6 тушола 2016

15 саькура 2013

11 наджгоанцхой 2012

16 лайчилла 2011

1 аьтинга 2011