ГӀулакх-хьал

ОагӀонашца дола гӀулакх-хьал
Статьяш1565
ОагIонаш
(Вике чу мел йола оагӀонаш, дувцара оагӀонаши юхаластараши кхыйола оагӀонаши юкъелоацаш.)
7325
ДIачуяьха файлаш17
Тоадара гӀулакх-хьал
Википеди дӀаоттаяьча денз даь хувцамаш39 431
Цхьан оагӀона деш долча тоадара юкъера дукхал5,38
Доакъашхошца дола гӀулакх-хьал
Ражача дӏаийтта доакъашхой (доакъашхой мугIам)2053
Хьинаре доакъашхой (доакъашхой мугIам)
(Доакъашхой, тӀехьарча 30 дийнахь цхьа моллагӀа хувцам баь бола.)
8
Бóташ (доакъашхой мугIам)2
Администратораш (доакъашхой мугIам)2
Интерфейса администратораш (доакъашхой мугIам)1
Бюрократаш (доакъашхой мугIам)0
Стюардаш (доакъашхой мугIам)0
Дагара йоазонаш кхоллараш (доакъашхой мугIам)0
Импорт ераш (доакъашхой мугIам)0
Викешта юкъе импорт ераш (доакъашхой мугIам)0
IP-блок тохарá юкъерадаьхар (доакъашхой мугIам)0
Ревизораш (доакъашхой мугIам)0
Доакъашхой тохкараш (доакъашхой мугIам)0
ХьатӀаийца доакъашхой (доакъашхой мугIам)0
Кхыдолчунца дола гӀулакх-хьал
Ерригача статьяшка долча деший дукхал144 336